Privacybeleid De Paraplu Zeist​

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Recent is er nieuwe Europese wetgeving inzake privacy van kracht geworden waaraan ook De Paraplu Zeist gehouden is. De Paraplu Zeist respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten wij weten welke gegevens wij van u verzamelen en waarom.

Toepassing:

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de diensten van De Paraplu Zeist. Wij dragen derhalve geen verantwoording voor hetgeen over De Paraplu Zeist wordt genoemd in andere sites of bronnen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken via een inschrijfformulier. Deze inschrijfformulieren worden niet digitaal opgeslagen bij onze contactpersoon voor de privacy binnen het bestuur. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken of combineren met andere persoonlijke gegevens. Inschrijving via de website kan ook maar er vindt geen blijvende registratie op deze beveiligde site plaats. Afwikkeling van de financiële verplichtingen van onze deelnemers vindt plaats via de woonvoorziening van de deelnemers.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten aan ons verstuurt zullen deze worden bewaard om een goede beantwoording van uw vragen en verzoeken mogelijk te maken. Samen met eventueel extra verstrekte gegevens zullen deze gegevens niet langer worden opgeslagen op onze beveiligde servers dan strikt noodzakelijk. Op verzoek van betrokken personen worden deze gegevens desgewenst onmiddellijk verwijderd.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uitsluitend informatie voor de doeleinden die worden omschreven in dit privacybeleid. Onze website maakt geen gebruik van Cookies. We delen geen informatie met derden. Wel kunnen we op verzoek van subsidieverstrekkers of overheden geanonimiseerde gegevens verstrekken.

Veranderingen

Door aanpassingen in wetgeving, bestuursbeleid of inhoud van de website kan deze privacyverklaring wijzigen. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Wij bieden alle bezoekers, deelnemers aan onze diensten en begeleiders de mogelijkheid tot het inzien,aanpassen of verwijderen van hun gegevens. Tevens kunt u voor nadere informatie of klachten omtrent privacy terecht bij onze vaste contactpersoon binnen het bestuur namelijk Gert Verbeek 06-22196609 of gertverbeek@casema.nl